Malin Källgren
Skattejurist/Affärsrådgivare

Skattejurist/Affärsrådgivare


Malin tog sin juristexamen i januari 2021 vid Handelshögskolan i Göteborg. Där läste hon juridik inom utbildningen men tog sig också an flera kurser inom företagsekonomi. Hon ser 3:12-reglerna som det mest intressanta området inom skatterätt. Efter en termins undersökning och analysarbete inom 3:12-reglernas djungel skrev hon sitt examensarbete inom generationsskifte av fåmansföretag.

Malins ambition på MDAR är nu att jobba med sitt primära område, skatterätt, men också att stötta upp och lära sig mer inom ekonomirelaterade affärsområden.

Mina kollegor