Mälardalens Affärsrådgivning

Workshop-tips: Ledarskap i ett kommunikationsperspektiv

I november arrangerar vår samarbetspartner Annika Hall en tvådagars SAVI-baserad workshop som vänder sig till ägare, styrelser, ledningsgrupper, projektteam och andra som är intresserade av hur kommunikation påverkar produktivitet och arbetsklimat.

Ledarskap i ett kommunikationsperspektiv ger dig kunskap om hur du säkerställer att ditt budskap når mottagaren, hur du ökar ditt teams produktivitet – samtidigt som relationerna stärks – och hur ni utvecklar er förmåga att fatta beslut, lösa problem och nå mål.

Om Annika Hall

Under sina drygt tjugo år som forskare och rådgivare har Annika Hall lärt känna många företagare på djupet.

Hon har förstått hur avgörande ägarfrågorna är – och hur ägandet utövas och organiseras kan ha en avgörande betydelse för ett företags framgång.

Därför är ägarfrågorna inte bara viktiga för ägarna själva, utan har konsekvenser även i ett större samhällsperspektiv.

Läs mer