Vi får ditt företag att lyfta.

Mälardalens Affärsrådgivning – MDAR, levererar tjänster av högsta klass inom samtliga områden som berör Sveriges entreprenörer. Vi riktar oss till de ägarledda företagen och deras ägare. Våra primära tjänsteområden är rådgivning kopplad till ägarförändringskattejuridikavtal, kvalificerade redovisningsfrågor, koncernstruktursfrågor, lönsamhetsfrågor, ledningsfrågor, styrelsefrågor (governance), ägaruttag, med flera.

Våra konsulter har mångåriga erfarenheter och gedigna kontaktnät från flera av Sveriges största revisions- och konsultbyråer.

Är du entreprenören som vill utveckla ditt företag, öka lönsamheten och samtidigt minska dina och företagets risktagande?
MDAR hjälper dig med lednings- och styrelsearbetet samt att skapa rätt koncern- och ägarstruktur.

Har du tankar på att överlåta företaget inom två till fem år?
MDAR hjälper dig att öka värdet på ditt företag genom ett systematiskt planeringsarbete, åren innan överlåtelsen.

”Ett välskött företag som har all väsentlig formalia på plats, som har ett välfungerande lednings- och styrelsearbete, som har en ändamålsenlig koncern- och ägarstruktur ökar normalt sin lönsamhet. Om bolaget ska överlåtas inom några år ökas även värdet på företaget genom detta formaliaarbete. Du tjänar pengar på denna insats två gånger!”

Våra Konsulter

Ulf Dahlberg

Skattejurist

Stefan Bengtsson

Affärsrådgivare / Partner

Göran Jonsson

Affärsrådgivare / Partner

Våra Konsulter

Ulf Dahlberg

Skattejurist

Stefan Bengtsson

Affärsrådgivare / Partner

Göran Jonsson

Affärsrådgivare / Partner

Våra tjänster