Generationsskifte

Hur säkerställer du att ett generationsskifte blir en positiv händelse i familjen och inte skapar en osämja mellan exempelvis barnen?

Vad bör du tänka på ur en ekonomisk synpunkt vid ett skifte?

  • Finns det barn som skall kompenseras i någon form?
  • Ska företaget vara en gåva eller någon form av försäljning till nästa generation?

Vi på MDAR har lång erfarenhet av frågor kring generationsskifte. Vi samarbetar med Annika Hall som har arbetat med den här typen av frågor i många år.

Tillsammans hjälper vi er att få svar.

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig