Referensuppdrag

Mälarplast, Peter Wall
Rådgivning inom koncernstruktur, förvärv av företag och skatterådgivning.

Vilsta Sporthotell, Göran Pettersson
Rådgivning inom redovisning och skatter med mera.

Pegroco Invest
Redovisning- och skattefrågor.

Klara Fastigheter
Rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter.

Byggnadsfirma G. Insulander AB
Adjungerad styrelseledamot

Eskilstuna Ventilationstjänst Holding AB
Rådgivning vid företagsförsäljning

Globus International koncernen
Rådgivning i lednings- och strategifrågor samt rådgivning vid fastighets- och företagsförsäljning

Garden of Potential AB
Rådgivning avseende ägarfrågor och fastighetstransaktioner

KopparCronan AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

Mathias Brus Fastigheter AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

 

Utöver MDAR:s konsulter finns ett antal associerade konsulter

Annika Hall
Strategiska, ”icke ekonomiska” ägarfrågor

Sten Bergström
Familjejuridik

Göran Alvemalm
Momsfrågor

Annika Arnström
Fastighetsbeskattning och momsfrågor

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig