Ägartvister

Det är inte ovanligt att det uppkommer tvister när man samäger ett bolag. Vi på MDAR kan hjälpa er med att nå en lösning på frågeställningarna, utan att ni hamnar i en dyr rättsprocess. Tillsammans med Annika Hall har vi en lång erfarenhet hur ägarna kan komma överens eller behöver hitta lösningar när man ska avsluta det gemensamma ägandet.

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig