Skattejurist

Ulf Dahlberg

Ulf har 15 års erfarenhet från revisionsbranschen, i huvudsak inom skatte- och avtalsrätt. Han har även varit verksam som bankjurist på sparbank inom juridiska frågor som rör finansiering vid bolags- och fastighetsöverlåtelser.

Ulfs främsta specialistområden inom skatterätten är så kallade 3:12-frågor. Det innebär skattefrågor som berör ägare till entreprenörsbolag samt bolagsbeskattningsfrågor. Ulf har även en betydande erfarenhet från köp- och säljtransaktioner av såväl företag som fastigheter.

Ulf behärskar även området avtal och övriga juridiska dokument kopplat till företagande.

De vanligaste förekommande avtalen är:

  • Aktieägaravtal
  • Aktieöverlåtelseavtal
  • Inkråmsöverlåtelseavtal

Bland övriga juridiska dokument förekommer bland annat:

  • Kapitaltäckningsgarantier
  • Arbetsordning för styrelse
  • Ägardirektiv

Referensuppdrag

Garden of Potential AB
Rådgivning avseende ägarfrågor och fastighetstransaktioner

KopparCronan AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

Mathias Brus Fastigheter AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

Mina kollegor

Stefan Bengtsson

Affärsrådgivare / Partner

Göran Jonsson

Affärsrådgivare / Partner

Stefan Bengtsson

Affärsrådgivare / Partner

Göran Jonsson

Affärsrådgivare / Partner

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig