Ulf Dahlberg
Skattejurist

Skattejurist


Ulf har 15 års erfarenhet från revisionsbranschen, i huvudsak inom skatte- och avtalsrätt. Han har även varit verksam som bankjurist på sparbank inom juridiska frågor som rör finansiering vid bolags- och fastighetsöverlåtelser.

Ulfs främsta specialistområden inom skatterätten är så kallade 3:12-frågor. Det innebär skattefrågor som berör ägare till entreprenörsbolag samt bolagsbeskattningsfrågor. Ulf har även en betydande erfarenhet från köp- och säljtransaktioner av såväl företag som fastigheter.

Ulf behärskar även området avtal och övriga juridiska dokument kopplat till företagande.

De vanligaste förekommande avtalen är:

  • Aktieägaravtal

  • Aktieöverlåtelseavtal

  • Inkråmsöverlåtelseavtal


Bland övriga juridiska dokument förekommer bland annat:

  • Kapitaltäckningsgarantier

  • arbetsordning för styrelse

  • ägardirektiv


 

Referensuppdrag [Ulf]

Garden of Potential AB
Rådgivning avseende ägarfrågor och fastighetstransaktioner

KopparCronan AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

Mathias Brus Fastigheter AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

Mina kollegor