Ta in delägare alternativ överlåta hela företaget till medarbetare

Att överlåta delar eller hela företaget till anställda innebär att flera frågor skall hanteras.

  • Skattemässiga risker och möjligheter?
  • Finansiering för ”köparna”?
  • Gemensamma ägardirektiv och ägarspelregler?
  • Aktieägaravtal?

Det finns många lyckade exempel på hur man skall genomföra dessa transaktioner. Tyvärr finns det också exempel på när det gått fel.

Vi på MDAR lotsar dig och dina potentiella delägare så att ni kommer rätt i detta.

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig