Värdering av företag

Funderar ni på vad ert företag kan vara värt?

Första frågan vi hjälper dig med att besvara är syftet med värderingen? Funderar du på att sälja företaget eller ska du överlämna det till nästa generation, eller finns det något annat skäl?

Med den erfarenhet vi har på MDAR påverkas värderingen av syftet med själva värderingen. Vi arbetar därför med olika modeller beroende på just syftet, och vi förklarar skillnaden mellan dessa. Självklart kan vi även göra värderingarna så att ni kan se skillnaden i värden.

Vi kan också bistå med rådgivning kring hur ni ökar värdet på företaget med hjälp av olika åtgärder. Ska ni göra en exit/försäljning inom några år så finns det vanligtvis en hel del saker som ökar värdet på bolaget, och underlättar för en potentiell köpare att kunna förvärva ert företag.

Utöver MDAR:s egna erfarenheter har vi ett nära samarbete med personer som har lång erfarenhet av Corporate Finance-avdelningar på de stora revisionsbyråerna.

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig