Skatterådgivning

Oavsett vilken skattefråga det gäller så hjälper vi på MDAR dig att se möjligheterna, och hur du kan använda dessa för att uppnå önskvärd effekt.

I Sverige har vi ett komplext skattesystem med många variabler att beakta. Vi har en progressiv beskattning av lön och vi har olika beskattningar för aktieutdelningar. Vi har också en beskattning av fastigheter vid avyttring som är mycket varierande beroende på i vilken form som fastigheten avyttras. Utöver det tillkommer alla möjligheter som finns när det gäller att på ett korrekt sätt använda skattelagstiftningen för exempelvis förmåner, sponsring, reklamgåvor, ersättning till nyckelmedarbetare med mera.

Då kan du ha nytta av att träffa oss

  • Du äger ett företag
  • Du vill förstå fördelarna med utdelning
  • Du har nyckelmedarbetare som du vill belöna
  • Du ska sälja en hyres- eller verksamhetsfastighet
  • Du betalar skatt för tjänstebil

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig