Affärsrådgivare / Partner

Stefan Bengtsson

Stefan har arbetat i revisionsbranschen sedan 1989, främst som revisor och rådgivare till ägarledda företag. Han har även arbetat med några mindre noterade bolag och inom den offentliga sektorn med fokus på kommuner och landsting.

Stefan har även sedan 1997 utbildat kollegor i revisions- och redovisningsfrågor, samt områden som ger ett större mervärde för kunden. Detta har skapat ett brett kontaktnät och en mycket god kompetens i diverse olika frågeställningar.

Mellan åren 2001 till 2018 var Stefan kontorschef i Eskilstuna på två olika kontor, som under perioden hade en kraftig tillväxt.

Stefans specialområden är ägarfrågor och hantering av diverse frågeställningar. Han använder med fördel sin erfarenhet i redovisningslagstiftningen, aktiebolagslagen och skattelagstiftningen för att hitta en optimal lösning för dig som kund.

Stefan har tillsammans med Annika Hall och Ulf Dahlberg bidragit till flera lyckade ägarförändringar i företag.

Referenspersoner/uppdrag
Mälarplast, Peter Wall
Rådgivning inom koncernstruktur, förvärv av företag och skatterådgivning.

Vilsta Sporthotell, Göran Pettersson
Rådgivning inom redovisning och skatter med mera.

Pegroco Invest
Redovisning- och skattefrågor.

Klara Fastigheter
Rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter.

Mina kollegor

Ulf Dahlberg

Skattejurist

Göran Jonsson

Affärsrådgivare / Partner

Ulf Dahlberg

Skattejurist

Göran Jonsson

Affärsrådgivare / Partner

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig