Affärsrådgivare / Partner

Göran Jonsson

Göran har knappt 30 års erfarenhet från revisionsbranschen. Där har han varit verksam både som revisor och affärsrådgivare och under de senaste 23 åren även partner. Parallellt med detta har Göran även haft ett flertal interna chefs- och ledarroller, bland annat vice vd under knappt tio år på en av Sveriges största revisionsbyråer. Göran har i rollen som vice vd arbetat mycket med att förvärva olika typer av tjänsteföretag samt med olika typer av delägarfrågor.

Göran drivs främst av frågeställningar kopplat till ”Affären”, lönsamhetsfrågor, förvärv av företag samt lednings- och styrelsefrågor.

Referensuppdrag
Byggnadsfirma G. Insulander AB
Adjungerad styrelseledamot

Eskilstuna Ventilationstjänst Holding AB
Rådgivning vid företagsförsäljning

Globus International koncernen
Rådgivning i lednings- och strategifrågor samt rådgivning vid fastighets- och företagsförsäljning

Mina kollegor

Ulf Dahlberg

Skattejurist

Stefan Bengtsson

Affärsrådgivare / Partner

Ulf Dahlberg

Skattejurist

Stefan Bengtsson

Affärsrådgivare / Partner

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig