Är ni flera ägare?

Att vara flera som äger ett bolag innebär att vissa frågeställningar, direkta eller framtida, behöver hanteras. För att underlätta samarbetet i ägargruppen så behöver ägarna diskutera och dokumentera vad som gäller i olika situationer.

  • Ska alla ha samma lön?
  • Hur ska man hantera vinster i företaget?
  • Får man sälja sina aktier?
  • Vad kostar aktierna?
  • Vad händer när någon delägare dör?
  • Hur ska viktiga beslut fattas?
  • Måste man arbeta i företaget för att kunna äga aktier?
  • Skattemässiga för- och nackdelar med lön kontra utdelning etc

Vi på MDAR hjälper er att reda ut frågetecken och dokumentera det på ett sätt som innebär att ni kan fokusera på företagandet. Viktiga dokument är bland annat ägardirektiv, aktieägaravtal och K-10:or.

Nedan beskrivs vissa dokument

Kompanjonsavtal/Aktieägaravtal
Ett avtal som reglerar vad som gäller mellan ägarna i deras roller. Det inkluderar beslutsgången, vinsthantering, försäljning av aktier, vad händer om en delägare blir sjuk eller dör alternativt missköter sig, konkurrensbegränsningar och så vidare.

Ägardirektiv
Dokumenterar vad ägarnas syfte är med bolaget, vilka värderingar som skall finnas i bolaget med mera. Dokumentet säkerställer att ägarna arbetar mot samma mål på kort-, och framförallt, lång sikt. Ägardirektivet är även ett styrdokument för styrelsen och är en god grund för framtagande av affärsplaner med mera.  Den erfarenhet vi har på MDAR är att det är viktigt att ägarna har kommit överens om vad de vill med sitt företagande för att undvika framtida tvister.

Våra tjänster

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig

Våra konsulter

Våra konsulter kan hjälpa dig

Kontakta oss

Vi hjälper dig