Referenser

EK-Kyl – trygghet genom försäljningsprocessen
Hemkraft – från pigdebatt till försäljning
Kyltjänst – ägarförändringar i flera steg
Sinnebild – sälja företag till medarbetare