Referensuppdrag

Mälarplast, Peter Wall
Rådgivning inom koncernstruktur, förvärv av företag och skatterådgivning.

Vilsta Sporthotell, Göran Pettersson
Rådgivning inom redovisning och skatter med mera.

Pegroco Invest
Redovisning- och skattefrågor.

Klara Fastigheter
Rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter.

Byggnadsfirma G. Insulander AB
Adjungerad styrelseledamot

Eskilstuna Ventilationstjänst Holding AB
Rådgivning vid företagsförsäljning

Globus International koncernen
Rådgivning i lednings- och strategifrågor samt rådgivning vid fastighets- och företagsförsäljning

Garden of Potential AB
Rådgivning avseende ägarfrågor och fastighetstransaktioner

KopparCronan AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

Mathias Brus Fastigheter AB
Rådgivning avseende fastighetstransaktioner

Utöver MDAR:s konsulter finns ett antal associerade konsulter

Annika Hall
Strategiska, ”icke ekonomiska” ägarfrågor

Sten Bergström
Familjejuridik

Göran Alvemalm
Momsfrågor

Annika Arnström
Fastighetsbeskattning och momsfrågor