Mälardalens Affärsrådgivning

Sinnebild – reklambyrån övertogs av två anställda

Efter att ha varit dotterbolag till Sparbanken Rekarne under en kort period blev Sinnebild åter ett helt fristående aktiebolag. – MDAR var med som stöd under hela processen.

Sinnebild är en av Eskilstunas äldsta byråer inom kommunikation, reklam och PR; redan 1975 startade företaget. Under 2019 köptes verksamheten av Sparbanken Rekarne, efter att byrån i många år arbetat med bankens varumärke.

Jesper Lund, Linn Eldin och Peter Marchione på Sinnebild.

Under kommande år fokuserade man, som helägt dotterbolag, på att arbeta med olika sparbanker och andra besläktade företag inom finanssektorn. När sedan Sparbanken Rekarne valde att avyttra Sinnebild gick frågan till de anställda om de var intresserade av att ta över. Under våren 2021 inleddes diskussioner och i mitten av augusti var hela överlåtelsen klar. Sedan dess har kundsegmentet breddats, både geografiskt och branschmässigt. Idag har Sinnebild både svenska och utländska kunder, inom allt ifrån industri- till kultursektorn.

– Eftersom vi var två personer som tog över rodret var det en hel del saker att reda ut innan vi ens var framme vid själva köpet av Sinnebild. Därför kontaktade vi Stefan Bengtsson på MDAR, berättar Linn Eldin, som idag äger byrån tillsammans med Peter Marchione.

En hel del att tänka på
Att överlåta delar eller hela företaget till anställda innebär att flera frågor ska hanteras. Förutom rent operativa frågor är det också en hel del mjuka:

– Både när man tar in delägare och överlåter ett företag till medarbetare finns det en hel del att tänka på, i synnerhet för den eller de som ska ta över stafettpinnen. Om ni är två eller fler som ska överta företaget är det väldigt viktigt att ni tillsammans går igenom vad ni vill och hur ni ska uppnå det, säger Stefan Bengtsson på MDAR.

Stefan tar upp olika delar, som alla är viktiga för att kunna utveckla företaget på ett målmedvetet sätt. I arbetet med Sinnebild rörde det sig dels om aktieägaravtal och ägardirektiv, dels att ta fram en lämplig ägarstruktur avseende bolagsform och holdingbolag, för att underlätta och effektivisera själva övertagandet.

– Med MDAR:s hjälp kunde vi metodiskt och strukturerat få ordning på oss själva innan vi tog nästa kliv: att gå från anställd till ägare, säger Peter på Sinnebild.

Förutom att Sinnebild fick MDAR:s hjälp vid ägarbytet tog de även över de gamla lokalerna på Smedjegatan 33. På bilden ser vi Ulf Dahlberg, Stefan Bengtsson och Linn Eldin.

Läs mer